Veteransektionen

...

Motorklubben Tändstiftet har en aktiv veteransektion, som består av entusiaster i skiftande åldrar vilka arbetar för att bevara och renovera äldre klassiska speedwaycyklar. När de inte putsar och renoverar så kör de så att gruset sprutar med klassisk speedwaysladd i kurvorna . Det blir också en hel del kaffedrickning, skrönor och historier och en massa ”Melle” (skånsk korv) under en säsong. Nästan varje onsdag finns det möjlighet för våra medlemmar att träna med dessa veterancyklar.

Varje år arrangeras 1-2 Veteranträffar på Malmö motorstadion då entusiaster från hela landet deltar.