Banan

...

500cc

Banlängd 347m
Kurvradie 73m
Kurvbredd 16m
Snitthastighet 78,66 km/t

80cc

Banlängd 170m
Kurvradie 31m
Kurvbredd 10m


Belysnignen utgörs av 15 stolpar

...


Banrekord

Tid: 63,4
Av: Oscar Fajfer
Datum: 2016-05-26