Styrelsen

...
Ordförande

Ann-Charlotte Larsen

...
Vice Ordförande

Kasper Schumacher

...
Kassör

Anne Hansen

...
Revisor

Gert Friman

...
Ledarmot

Liam Larsen

...
Ledarmot

Sören Hansen

...
Ledarmot

Tore Larsson

...
Suppleant

Dawid Owizyc

...
Suppleant

Sylve Lindgren

Valberedning
Morris Packer

Skicka gärna förslag till Valberedningen
Kontakta Styrelsen

Skicka E-post